برای میدرنج قابی چوبی در نظر گرفته شده که به میدرنج زیبایی و استهکام دهد . قاب میدرنج در نظر گرفته شده در دو سایز قاب میدرنج 6 اینچ و قاب میدرنج 8 اینچ میباشد .

این قاب میدرنج چوبی بصورت چاپی با دستگاه برش خورده . قاب میدرنج از جنس چوب میباشد .

 

Portfolio Items